Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2013

suee
2892 4d55 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadrozdzi drozdzi

May 08 2013

suee
1985 64ec
Reposted frompannakojot pannakojot
Sponsored post
feedback2020-admin
suee
8883 d285
Reposted frommilejo milejo
suee
Reposted fromsowaaa sowaaa

May 02 2013

suee

October 18 2012

suee
9339 6b82
Reposted fromhangry hangry viakuka kuka
suee
3094 5706
Reposted fromElectricSunshine ElectricSunshine

September 01 2012

suee
4498 988c
suee
Marieta Islands
Reposted fromuhuh uhuh viasavor savor

August 28 2012

suee
3678 b2c1
Reposted fromspadachron spadachron vianurek93 nurek93
suee
3910 3ef9
Reposted fromtheLovers theLovers vianurek93 nurek93
suee

Dworzec

Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.
Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.
Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze.
Pociąg wjechał na peron trzeci.
Wysiadło dużo ludzi.
Uchodził w tłumie do wyjścia
brak mojej osoby.
Kilka kobiet zastąpiło mnie
pośpiesznie
w tym pośpiechu.
Do jednej podbiegł
ktoś nie znany mi,
ale ona rozpoznała go
natychmiast.
Oboje wymienili
nie nasz pocałunek,
podczas czego zginęła
nie moja walizka.
Dworzec w mieście N.
dobrze zdał egzamin
z istnienia obiektywnego.
Całość stała na swoim miejscu.
Szczegóły poruszały się
po wyznaczonych torach.
Odbyło sie nawet
umówione spotkanie.
Poza zasięgiem
naszej obecności.
W raju utraconym
prawdopodobieństwa.
Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.

— W.Szymborska
Reposted froma-poem a-poem vianurek93 nurek93

August 27 2012

suee
I'm naked
I'm numb
I'm stupid
I'm staying
And if Cupid's got a gun, then he's shootin'

Lights black
Heads bang
You're my drug
We live it
You're drunk, you need it
Real love, I'll give it

So we're bound to linger on
We drink the fatal drop
Then love until we bleed
Then fall apart in parts

You wasted your times
On my heart
You've burned
And if bridges gotta fall, then you'll fall, too

Doors slam
Lights black
You're gone
Come back
Stay gone
Stay clean
I need you to need me

So we're bound to linger on
We drink the fatal drop
Then love until we bleed
Then fall apart in parts

Now we're bound to linger on
We drink the fatal drop
Then love until we bleed
Then fall apart in parts
Reposted bynurek93 nurek93

July 13 2012

suee
3859 589a
Reposted fromillusionist illusionist

July 12 2012

suee
9805 936e
Reposted fromnancyboy nancyboy

July 03 2012

suee
7505 60af
Reposted fromscyth scyth
suee
9386 1051
Reposted frombluepanda bluepanda viamarcepani marcepani

July 01 2012

suee
0233 bbbd

June 24 2012

suee
0900 7e9f
Reposted fromwithmonsters withmonsters
suee
0917 1849
Reposted fromsemantics semantics
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...